• head_banner

ZTE PSU

  • ZTE PSU\PSU-AC 48V 30A Power Supply zte olt c320 power converter

    ZTE PSU \ PSU-AC 48V 30A კვების წყარო zte olt c320 დენის გადამყვანი

    ZTE PSU-AC 30A AC to DC 220V to 48V მაკორექტირებელი კონვერტორი მიწოდება Huawei ZTE Fiberhome OLT PTN ZTE EPS30-4815A.

    EPS30-4815AF ელექტრო სისტემა გარდაქმნის ერთ AC შეყვანას ორ DC გამომავალში, რათა განახორციელოს DC ენერგიის განაწილება. ის შეიძლება დაუკავშირდეს ბატარეების ერთ კომპლექტს და გამოიყენოს მისი მონიტორინგის მოდული ბატარეების მართვისთვის.